+421 41/202 13 58 (voľba 014) ss_info@tpsk.eu

Ako Vám môžeme pomôcť?

Stack Service poskytuje online servisné služby cez vzdialenú správu alebo telefonickú navigáciu.

Diagnostika počítača

4,90€
Diagnostika a príčina problému, navrhnutie riešenia.

Inštalácia základného SW balíku

14,90€
Inštalácia základného užívateľského SW.

Nastavenie SW

14,90€
Zmena nastavenia v užívateľskom SW ktorý nie je súčasťou OS.

Nastavenie OS

9,90€
Zmena nastavenia v rámci rozhrania OS.

Inštalácia/Aktualizácia SW

9,90€
Inštalácia/Aktualizácia SW ktorý nie je súčasťou OS.

Reinštalácia/Odstránenie SW

14,90€
Reinštalácia/Odstránenie SW ktorý nie je súčasťou OS.

Optimalizácia PC

19,90€
Optimalizácia, čistenie a vyladenie výkonu počítača.

Nastavenie externého zariadenia

9,90€
Nastavenie externého zariadenia, driverov HW.

Bezpečnostný audit

9,90€
Objavenie potenciálnych bezpečnostných hrozieb.

Odstránenie vírusov/malwérov

24,90€
Odstránenie infiltrácii, vírusov a malwarov z počítača.

Zálohovanie dát

9,90€
Jednorazové zálohovanie na externé pamäťové médium.

Nastavenie e-mailového klienta

9,90€
Nastavenie e-mailového klienta Outlook/Thunderbird

Nastavenie modemu

14,90€
Konfigurácia základného nastavenia cez Web GUI

Nastavenie lokálnej siete

24,90€
Konfigurácia zložitejšieho nastavenia v LAN